"Lantion virheasennot ovat valitettavan huonosti ymmärrettyjä asioita koululääketieteen puolella vielä tänä päivänäkin"

Si-nivelen anatomiaa.

Sakroiliaka nivel (Si-nivel) koostuu lantioluun ja ristiluun välisestä nivelpinnasta, jota ympäröi vahvat ligamentit (nivelsiteet).
Ristiluu kiilautuu muotonsa, sijaintinsa ja painovoiman vaikutuksesta tiukasti suoliluiden eli iliumien väliin. Si-niveliä on siis kaksi kappaletta, toinen ristiluun vasemmalla, toinen oikealla puolella. Si-nivelten malli kuten lantion muukin malli voi vaihdella suurestikin eri ihmisillä. Si-nivelten yhtenä tehtävänä on toimia selkärangan iskunvaimentajana, joten pitkään lukkiutuneet si-nivelet degenoroivat lannerangan ennenaikaisesti. Kokonaisuudessaan lantiokoria voidaankin pitää kehomme rakenteen "perustana", joka vastaanottaa paineen (kuormituksen) niin ylä - kuin alavartalostamme.

Lihaksien osuus on Si-nivelten paikoillaan pysymisen kannalta melko pientä, koska Si-nivelten yli ei kulje yhtään voimantuoton kannalta tärkeää lihasta. Lihaksiston ylläpito on toki aina tärkeää, mutta Si-nivelen lukkotiloja esiintyy niin voimakkailla kuin lihaksistoltaan heikommilla ihmisillä. Lantion nivelten paikoillaan pysymisen kannalta tärkeintä onkin voiman ja notkeuden tasapaino, kumpaakaan ei saisi olla liikaa suhteessa toiseen. Epätasapaino voiman ja notkeuden välillä voi tehdä ryhdin sellaiseksi, mikä edesauttaa lantion ja Si-nivelten lukkotiloja. Lantion lukkotilat pääsääntöisesti kuitenkin syntyvät liikkeissä, joita emme olleet suunnitelleet esim. traumaperäisesti nostoliikkeissä, liukastumisissa jne.

Lantioanimaatiokuvapng3
Vasen Si-nivel merkitty punaisella viivalla.

Normaalitilassa Si-nivelten liike on verrattain pientä, pystysuuntainen liike on noin parin millimetrin luokkaa, ja rotaatiosuuntainen liike on noin 2-5 astetta. Pienen liikkeen ei saa kuitenkaan antaa hämätä, vaan normaali liike Si-nivelissämme on ensiarvoisen tärkeää, jotta loppukehomme liike voisi olla toiminnallinen. Yksi huomioitava seikka Si-nivelten hoidossa onkin juuri nivelen pystysuuntaisen liikkeen vapauttaminen. Usein kuulee puhuttavan Si-nivelten aukaisusta, mutta tällä tarkoitetaan lähes alinomaa Si-nivelen rotaatiosuunnan aukaisua kiertomanipulaatiolla, ei pystysuuntaisen liikeakselin vapauttamista. Pystysuuntaisen Si-nivelen liikeakselin vapauttamisella voidaan korjata esim. jalkojen pituuseroa, skolioosia ja muita normaalisti vaikeasti hoidettavia tiloja. Tämä on yksi suurin tekijä, mikä erottaa Si-menetelmämme monista muista lantiokorin virheasentoja hoitavista menetelmistä.

Kiinalaisessa, japanilaisessa sekä korealaisessa traditiossa lantion keskipistettä on aina pidetty merkittävänä tasapainopisteenä niin voimantuoton, hengityksen kuin kehon tietoisuudenkin kannalta.