Normaali kehon tila
Jotta voisimme tarkastella lantion epänormaalia tilaa, täytyy ensin tietää mikä on lantion luonnollinen tila. Pystyasennossa ollessamme lantiokorin ja Si-nivelten kuuluisi ottaa ylä-ja alavartolomme paine (kuormitus) vastaan symmetrisesti vasemmalle ja oikealle puoliskolle. Lantiokorin oikea asento mahdollistaa myös sen, että kehomme muutkin nivelet voivat toimia optimaalisesti luonnollisissa kulmissa kuten niiden kuuluukin. Nivelten luonnollinen "portaaton" liike takaa nivelillemme pitkän käyttöiän, ilman kulumien tuomia nivelten jäykkyyksiä ja kipuja. Kaikki poikkeamat lantiokorin luonnollisesta asennosta vaikuttavat kineettistä ketjua pitkin negatiivisesti muiden nivelten toimintaan. Lantion luonnollinen asento ei vaikuta pelkästään nivelten ja lihasten oikeaan asentoon, vaan myös hermoston ja sisäelinten toimintaan. Hoitaessamme lantiokorin luonnollista liikettä emme hoida vain paikallisesti esim. selkäkipua, vaan vaikutamme välillisesti kaikkeen kehon syvimmistä osista aina kehon pintaan asti.

luurankopng2
Painopiste lepää normaalitilassa kehon vasemmalla ja oikealla puolella tasaisesti.

kaatuminenpng
Kaatuminen on yksi syy SI-nivel luksaatioon.

SI-nivelten lukkiutumisen (dislokaatio) syyt
SI-nivelten lukkiutumisen syitä on lukuisia, mutta hoitotyössä tietyt syyt esiintyvät huomattavan usein. Käyn tässä läpi muutamia yleisimpiä.
Väärä nostotekniikka
Väärässä kehon kulmassa nostaminen on ylivoimaisesti yleisin SI-nivelten luksoitumisen syy. Kiertäen ja kurkottaen tehdyt nostot ovat pahimpia Si-nivelille, koska siten kaikki noston paine menee pienelle alueelle lantion niveliin. Nostettavan asian ei tarvitse olla mitenkään painava jotta SI-nivel voi lukkiutua, kyse on yleisesti ottaen kehon ja rangan vääristä kulmista nostohetkellä. Usein keho / mieli valmistautuukin painavan esineen nostoon paremmin kuin puolihuolimattomasti tehtyyn kevyen esineen nostoon.

Kaatuminen / liukastuminen

Kaatuminen tai äkillisen liukastumisen tuoma äkkiliike on myös hyvin yleinen syy lantion lukkotiloihin.

Urheilu

Kontaktilajit, voimailulajit sekä äkillisiä suunnanvaihtoja sisältävät lajit voivat lukkiuttaa lantion. Myös väärässä kehon kulmassa tehdyt rauhallisinakin pidetyt lajit voivat lukittaa lantion.

SI-nivelten dislokaation seuraukset
Oli syy Si-nivelen tai -nivelten lukkiutumiseen mikä tahansa, seuraukset koko kehon toimintaan ovat hyvin nopeita ja niiden voimakkuus riippuu pitkälti siitä kuinka paljon Si-nivel lukkiutuu. Si-nivel on liukuva nivelpinta, joten siirtyessään paikoiltaan se voi liikkua muutamasta millistä aina pariin senttiin. Usein alle sentin lukkiutuminen aiheuttaa epämukavuutta ja kireyttä selässä, ja yli sentin menevissä lukkotiloissa oirekuva kasvaa hyvinkin nopeasti voimakkaaseen kipuun sekä toimintakyvyn heikentymiseen päivittäisissä askareissa. Si-nivelen lukkiutuessa kipu tulee monesti pienenä vihlaisuna juuri nivelen kohdalla, mutta usein sitä seuraava kipu tulee paremmin esiin vasta seuraavana aamuna johtuen siitä, että yön aikana levossa lihakset menevät kramppiin lukkiutuneen nivelen ympärille. Tällöin ihminen ei välttämättä osaa enää yhdistää aamulla tuntuvaa kipua edellispäivänä tapahtuneeseen selän nitkahdukseen. Kun Si-nivel lukkiutuu, lantio vinoutuu, mikä näkyy usein koko yläkehon kallistumisena vasemmalle tai oikealle, riippuen siitä kumman puolen Si-nivel on lukkiutunut. Siitä seuraavien viikkojen aikana keho alkaa pyrkimään näennäiseen tasapainoon kehon vasemman ja oikean puolen välillä, ja tämän keho tekee kompensoimalla lantion vinoutta rangan epänormaaleilla mutkilla eli skolioosilla.

skolioosipng2
Si-nivelen luksaation seurauksena koko selkäranka kiertynyt aina kallonpohjaan asti.

SCskolioositpng
Vasemmalla S-muotoinen ja oikealla C-muotoinen skolioosi.

Skolioosi
Skolioosi on yksi mielenkiintoisimmasta aiheista kun puhutaan lantion virheasentojen vaikutuksesta kehoon. Skolioosilla tarkoitetaan rangan epänormaalia vinoutumista, joko S- tai C-kirjaimen muotoon. Koululääketieteen puolella skolioosi jaetaan kolmeen ryhmään. Synnynnäiseen skolioosiin, idiopaattiseen skolioosiin ja muista sairauksista johtuvaan skolioosiin. Idiopaattinen skolioosi on näistä ylivoimaisesti suurin ryhmä, yli 80% skolioositapauksista luokitellaan tähän ryhmään. Idiopaattisella skolioosilla tarkoitetaan sitä, että skolioosin syy on tuntematon. Hoitona skolioosiin käytetään ihmisen iästä ja skolioosin suuruudesta riippuen seurantaa, vatsa-ja selkälihasharjoittelua, tukiliivi- eli korsettihoitoa sekä leikkausta. Esim. korsettihoidossa tukiliiviä käytetään 23 tuntia vuorokaudessa, mutta tämäkin vain estää skolioosin pahentumisen eikä korjaa olemassaolevaa skolioosia.

Suomalaiset kansanparantajat ovat kuitenkin jo pitkään tienneet skolioosin syyn, mikä löytyy lantion virheasennoista ja sitä kautta jalkojen toiminnallisesta eripituisuudesta. Itsekin satoja skolioosiselkiä nähneenä uskallan väittää, että ranka korreloi luonnollisesti kehon perustaa eli lantionasentoa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan jos lantio on suora , myös ranka on suora. Jos lantio on vino myös ranka on vino. Tämä on perustavanlaatuinen asia jota jostain syystä ei ole haluttu koululääketieteen puolella tutkia tai ymmärtää lainkaan. Siihen miksi skolioosi on S- tai C-kirjaimen muotoinen löytyy myös selkeät syy-seuraussuhteet lantion useista virhevariaatioista. Esim. C-muotoinen skolioosi syntyy silloin kun Si-nivel ja vastakkaisen puolen lonkkanivel ovat luksoituneet samanaikaisesti. C-muotoisen skolioosin aiheuttajaa en yrityksistä huolimatta koululääketieteen kirjoista ole löytänyt vaan syyksi kai ajatellaan lihaskireyttä yms, mikä on seuraus lantion tilasta - ei syy.

Jalkojen eripituisuus
Jalkojen eripituisuus on erittäin yleinen, mutta edelleen harvoin diagnosoitu tila. Hoitona jalkojen eripituisuuteen käytetään valitettavasti vain kantakorotusta, eli kenkään sijoitettavaa korotuspalaa, joka näennäisesti korjaa tilan. Kantakorotus ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä hoida mitään vaan siirtää kivun paikkaa lantiossa hieman ylemmäs. Jalkojen erimittaisuus on kuitenkin hoidettavissa oleva tila, syy erimittaisuuteen löytyy lantiokorin 7 nivelen toiminnallisista häiriöistä. Työssäni olen huomannut yleisimpien jalkojen eripituisuuksien liikkuvan noin 0,5cm-1,5cm välillä. Suurimmat yksittäistapaukset mitä itse olen hoitanut ovat noin 4 cm heittoja jalkojen pituudessa. Näin suuret heitot näkyvät jo ulkopuolisen silmäänkin ihmisen "vaappuvana" kävelynä. Pelkästään jalkojen eripituisuutta tutkimalla päätelmiä lantion tilasta ei kuitenkaan voi tehdä, vaan jalkojen eripituisuuden määritys on lisänä muuulle lantion tutkimiselle. Jalkojen eripituisuus on siis seurausta lantion toiminnallisesta häiriöstä, mutta pitkään jatkuneena se alkaa vaikuttamaan sekundäärisesti nivelten toimintaan aiheuttaen esim. kulumia lannerangan, lonkkien ja polvien alueilla.

eripituisetjalat
1-2cm erot jalkojen toiminnallisessa pituudessa ovat erittäin yleisiä.

lonkkaluksaatiopng2
Oikean lonkan subluksaatio.

Lonkan virheasento / subluksaatio
Lonkkanivelen virheasento on yksi yleinen variaatio lantion toimintahäiriöistä. Tässä tapauksessa reisiluun pää ei ole kokonaan pois lonkkamaljasta vaan reisiluun pää on lukittunut syystä tai toisesta virheellisesti ulkokiertoon lonkkamaljaan. Näkyvin ulkoinen merkki tästä virheasennosta on akuankkamainen kävely, jossa jalkaterä kääntyy ulospäin, joskus jopa 45 astetta. Joskus jalkaterän ulkokiertoa pidetään ja hoidetaan virheellisesti jalkaterän ongelmana, mitä se ei kuitenkaan ole. Lonkkanivelen subluksaatio on siinä mielessä ongelmallinen, että useinkaan lonkka ei anna kipusignaalia ennen kuin vuosia jatkuneena ja vasta sitten kun lonkan kuluma on jo havaittavissa esim. röntgenkuvilla. Uskon, että lonkan virheasennon hoito riittävän aikaisessa vaiheessa vähentäisi merkittävästi lonkan tekonivelleikkaustarvetta. Hoidollisesti yksistään lonkkanivelen paikoilleen laitto ei ole vaikea asia, mutta usein lonkan virheasentoon liittyy muitakin lantion nivelten lukkotiloja, jotka estävät lonkkanivelen paikoilleenviennin. Yksi helposti luettava merkki lonkan virheasennosta on myös ihmisen tarve laittaa istuessa jalka toisen päälle ristiin lepäämään. Tämä tarve useimmiten häviää kahdessa viikossa sen jälkeen kun lonkka on viety jälleen oikeaan asentoon.

Selän vaikutus vatsan toimintaan
Usein ei ajatella selän puolen vaivojen vaikutusta vatsan ja suoliston toimintaan. Kuitenkin lantion virheasentojen vaikutus näkyy ja tuntuu vatsan alueella monellakin eri tapaa. Lantion toisen puolen kiertäessä ylöspäin myös koko lantiomaljan ja samalla suoliston fyysinen asento muuttuu. Suolisto lepää lantiomaljassa, kaikki ylimääräinen jännitys tällä alueella heijastuu suoliston aineenvaihduntaan. Si-nivelen lukkiutuessa esim. vasemmalta puolelta, lukkiutuu myös vatsanseudun lihasten liike tietyiltä osin samalta puolelta. Tietyt jännityspisteet ovat aina löydettävissä kun Si-nivel on ollut muutaman viikonkin lukossa (katso viereinen kuva).
Normaalitilassa ihmisen hengityksen kuuluisi liikuttaa alavatsaa, jolloin suolisto pääsee liikkumaan hengityksen tahtiin ja suoliston aineenvaihdunta pysyy liikkeessä myös hengityksen avulla. Kun ylimääräisen vatsanseudun jännityksen takia hengitys jää keuhkojen yläosaan, suoliston normaalia liikettä ei myöskään tapahdu. Esim. kilpaurheilijoilla yleiset suoliston toiminnan häiriöt ovat usein seurausta vatsanseudun jatkuvasta kireydestä. Fyysisesti vahvat vatsalihakset ovat oikeasti rennot ja pehmeät, eivät kivikova pyykkilauta.

Tästä syystä opastankin usein asiakkaitani vatsan seudun omatoimiseen akupainantaan ja hierontaan, koska mielestäni sitä käytetään aivan liian harvoin itsehoidossa.

vatsapng1
Selästä ja lonkasta johtuvia yleisiä jännityspisteitä vatsanpuolella.